MEELAS MENTALBESKRIVNING (MH)

Den 29 september 2007 åkte Meela till Fagersta Brukshundklubb för att genomgå sin mentalbeskrivning. Hon hade fått den första tiden på morgonen. Eftersom vi inte visste hur lång tid det skulle ta att köra så åkte vi i god tid (06.00). Vi var därför på plats redan kl. 07.00, och det duggregnade lite redan.

MENTALBESKRIVARE: Lennart Knutsson, TESTLEDARE: Sigge Friis
 
1
2
3
4
5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a.
LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b.
LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt hugger föremålet i farten.
2c.
LEK 1
Gripande och dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot till testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen- tills testledaren släpper.
3a.
FÖRFÖLJANDE
Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända...
3a Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända...
3b.
GRIPANDE
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
3b. Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a.
AVST. LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill i väg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill i väg upprepade startförsök.
5b.
AVST. LEK
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del och andra del.
5c.
AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d.
AVST LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e.
AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller ett kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter att overallen har lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går framt till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse. Stannar upp eller luktar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp eller luktar på overallen vid 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått på rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid minst 2 eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen. Alt. flyr.
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e.
SPÖKEN
Kontakttagande
med figurant i
spökdräkt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakt med fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b.
LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.
AVSTEG FRÅN AVREAKTION, KÄND MENTAL STATUS

Min upplevelse av MH beskrivningen som förare

Jag måste säga att det var riktigt roligt att göra MH beskrivningen! Meela hade en orgie i lek hela tiden. Till en början lånar testledaren hunden för att se om hon följer med honom. Sen börjar vi leka med en trasa som kastas mellan föraren och testledaren och sedan till hunden. Meela tyckte att det var jätteroligt och snappade åt sig trasan och drog rundor en lång stund. Som förare tyckte jag att det var lite pinsamt men Meela var lycklig. När sedan leken var slut så höll inte Meela med om det så hon fortsatte leka med testledaren när han skulle hantera henne också. Hon vandrade på bakbenen och slog med framtassarna och försökte fånga testledarens roliga händer. Hela MH beskrivningen gick i den andan. När spökena visade sig vara människor så var de definitivt inte lika intressanta som allt annat i skogen. Varför gå fram till dem??? Glädjande kan jag meddela att Meela blev godkänd!

När MH beskrivningen var färdig så fick jag frågan av Mentalbeskrivaren om jag kände igen min hund. De som har läst om 190hunden vet svaret. Det är precis så min hund är hela tiden. Pigg och glad och lever i nuet.

//Anna L